CSR: Socialt ansvar

Att göra skillnad i samhället vi lever i med Shaips initiativ för företags socialt ansvar "Prayas"

csr

På Shaip tror vi att vi har rätten och skyldigheten att använda vår teknik till fördel för alla – vårt samhälle och världen vi lever i.

Vi är ett människocentrerat företag, och det återspeglas i vår inställning till CSR-initiativ. För att ge impulser till förändring har ledarskapet initierat ett genomtänkt tillvägagångssätt: PRAYAS – Ek Soch. Den leds av kärnprinciperna att ge tillbaka till samhället och världen mer än vi tar från det.

Som ett snabbt växande företag inser vi att vi har en solid roll att spela för att säkerställa att världen omkring oss är socialt, ekonomiskt, miljömässigt och etiskt berikad. Under PRAYAS breda paraply kommer vi att ta många initiativ – Bloddonation, Tree Plantation Drives, Food, Clothing & Book Distribution, Education Sponsorship Programs, och mer – som gynnar våra samhällen.

"Vi strävar efter att främja hållbar utveckling på marknaden och strävar efter att göra skillnad i det samhälle vi lever i."
csr

För att ge en bättre framtid för våra medborgare har vi åtagit oss att först höja ribban för oss själva. Även om vi förstår att tjäna vinster är en stor motivator för alla företag, går våra vinster också till att bygga ett jämställt samhälle – där varje individ har en viktig roll att spela.


Vi tror att vi kan bidra till vårt samhälles tillväxt utan att släppa vårt värdesystem. Vi fokuserar på frågor som är viktigast för våra anställda, personal, ledning och samhället.