Optical Character Recognition

AI-träningsdata för OCR

Optimera datadigitaliseringen med högkvalitativ Optical Character Recognition (OCR) träningsdata för att bygga intelligenta ML-modeller.

Optical Character Recognition

Minska inlärningskurvan för AI-modeller med pålitlig OCR Training Dataset

Att tyda och digitalisera skannade bilder av text är en utmaning för många företag som utvecklar pålitliga AI- och Deep Learning-modeller. Med Optical Character Recognition, en specialiserad process, är det möjligt att söka, indexera, extrahera och optimera data till maskinläsbart format. Detta datauppsättning av skannade dokument används för att extrahera information från handskrivna dokument, fakturor, räkningar, kvitton, resebiljetter, pass, medicinska etiketter, gatuskyltar med mera. För att utveckla tillförlitliga och optimerade modeller bör den tränas på OCR-datauppsättningar som har extraherat data från tusentals skannade dokument.

Hur vår expertis i att utveckla korrekta OCR-utbildningsdataset fungerar i DIN förmån?

• Vi tillhandahåller kundspecifikt OCR-träningsdataset lösningar som hjälper kunder att utveckla optimerade AI-modeller.
• Våra möjligheter sträcker sig till att erbjuda skannade PDF-datauppsättningar och täckning olika bokstavsstorlekar, typsnitt och symboler från dokument.
• Vi kombinerar precision av teknik och mänsklig erfarenhet att tillhandahålla en skalbar, pålitlig och prisvärd lösning för kunder.

OCR Använd fall

Freestyle handskrivna textdatauppsättningar för att utveckla kraftfulla ML-modeller.

Samla in/källa tusentals handskrivna datauppsättningar av hög kvalitet på hundratals språk och dialekter för att träna modeller för maskininlärning (ML) och djupinlärning (DL). Vi kan också hjälpa till med att extrahera text i en bild.

Handskrivna formulärdataset

Handskrivna formulärdataset

Freestyle Handskriven Text Stycken Dataset

Freestyle Handskriven Text Stycken Dataset 

Kvitto/Faktura

Datauppsättningar bestående av faktura/kvitto där flera artiklar köptes t.ex. kafé, restaurangräkningar, dagligvaror, näthandel, vägtullskvitton, flygplatsgarderob, lounge, bränsleräkning, barfaktura, interneträkningar, inköpsräkningar, taxikvitton, restaurangräkningar, etc. samlas in från olika regioner och på olika språk som krävs för ML-modellen. Spara mycket tid och pengar genom att transkribera nyckeldata från fakturor och kvitton effektivt och korrekt.

Insamling av mottagningsdata

Insamling av kvittodata: Dataextraktion av kvitton med OCR

Insamling av fakturadata

Insamling av fakturadata: Transkribera tillförlitlig data med skannade fakturadataset

Flygbiljetter

Biljetter: Flygbiljetter, taxibiljetter, parkeringsbiljett, tågbiljetter, bearbetning av filmbiljetter med OCR 

Transkription av dokument

Transkription av skannade dokument i flera kategorier: Nyhetsbrev, CV, Blanketter med kryssruta, Flerdokument i en enda bild, Användarmanual, Skatteformulär etc.

Flerspråkigt dokument

Flerspråkiga handskrivna datainsamlingstjänster för mönsterigenkänning, datorseende och andra maskininlärningslösningar för att träna modeller för optisk teckenigenkänning.

Ocr – Flerspråkigt dokument 1

OCR – Flerspråkigt dokument 1

Ocr – Flerspråkigt dokument 2

OCR – Flerspråkigt dokument 2

Scendatainsamling

Medicinflaska med etiketter, engelsk gata/vägscen med bilskylt, engelsk gata/vägscen med instruktion/infotavla mm.

Transkribera medicinska etiketter med Ocr

Transkribera medicinska etiketter eller läkemedelsetiketter med OCR

Nummerskyltigenkänning med Ocr

Nummerskyltigenkänning med OCR

Detekterar gata/väg &Amp; Extrahera information Street Board Data med Ocr

Upptäcka gata/väg & extrahera information Street Board-data med OCR

OCR-datauppsättningar

Text & Image Optical Character Recognition (OCR) Dataset för att komma igång för att träna verkliga applikationer. Hittar du inte den information du behöver? Kontakta oss idag.

Streckkodsskanning videodatauppsättning

5k-videor med streckkoder med en varaktighet på 30-40 sekunder från flera geografiska områden

Streckkodsskanning videodatauppsättning

 • Användningsfall: Objektigenkänningsmodell
 • Format: Video
 • Volym: 5,000 +
 • Anteckning: Nej

Fakturor, PO, Kvitton Bilddataset

15.9 5 bilder av kvitton, fakturor, inköpsorder på XNUMX språk, dvs engelska, franska, spanska, italienska och holländska

Fakturor, inköpsorder, betalningskvitton Bilddataset

 • Användningsfall: Dok. Igenkänningsmodell
 • Format: Bilder
 • Volym: 15,900 +
 • Anteckning: Nej

Tyska och brittiska fakturabilddataset

Levererade 45 XNUMX bilder av tyska och brittiska fakturor

tyska &Amp; Uk Invoice Image Dataset

 • Användningsfall: Invoice Recog. Modell
 • Format: Bilder
 • Volym: 45,000 +
 • Anteckning: Nej

Datauppsättning för fordonets registreringsskylt

3.5K-bilder av fordonsnummerskyltar från olika vinklar

Datauppsättning för fordonets registreringsskylt

 • Användningsfall: Nr. Plattigenkänning
 • Format: Bilder
 • Volym: 3,500 +
 • Anteckning: Nej

Handskrivna dokumentbilddatauppsättning

Samlade och kommenterade 90 XNUMX dokument på engelska, franska, spanska, tyska, italienska, portugisiska och koreanska

Handskrivna dokumentbilddatauppsättning

 • Användningsfall: OCR-modell
 • Format: Bilder
 • Volym: 90,000 +
 • Anteckning: Ja

Dokumentdatauppsättning för OCR

23.5 XNUMX dokument på japanska, ryska och koreanska språk från skyltar, skyltfönster, flaskor, dokument, affischer, flygblad.

Dokumentdatauppsättning för Ocr

 • Användningsfall: Flerspråkig OCR-modell
 • Format: Bilder
 • Volym: 23,500 +
 • Anteckning: Ja

Europeisk kvittobilddataset

Över 11.5 XNUMX bilder av kvitto från större europeiska städer

Europeisk kvittobilddataset

 • Användningsfall: Objektdetektionsmodell
 • Format: Bilder
 • Volym: 11,500 +
 • Anteckning: Nej

Faktura/Kvitto Dataset

75k+ kvitton på flera språk

Faktura/Kvitto Dataset

 • Användningsfall: Kvitto AI-modeller
 • Format: Bilder
 • Volym: 75,000 +
 • Anteckning: Nej

Utvalda klienter

Stärka team för att bygga världsledande AI-produkter.

Vår förmåga

Personer

Personer

Dedikerade och utbildade team:

 • 30,000+ medarbetare för datainsamling, märkning och kvalitetssäkring
 • Godkänd projektledningsteam
 • Erfaren produktutvecklingsteam
 • Talent Pool Sourcing & Onboarding Team

Behandla

Behandla

Högsta processeffektivitet säkerställs med:

 • Robust 6 Sigma Stage-Gate-process
 • Ett dedikerat team med 6 Sigma-svarta bälten - Viktiga processägare och kvalitetskrav
 • Kontinuerlig förbättring och återkopplingsslinga

plattform

plattform

Den patenterade plattformen erbjuder fördelar:

 • Webbaserad end-to-end-plattform
 • Oklanderlig kvalitet
 • Snabbare TAT
 • Sömlös leverans

Låt oss diskutera dina OCR-träningsdatabehov idag