Partnerorganisationer

Partnerorganisationer

Partnerorganisationer

Våra partners hjälper till att distribuera dina AI-projekt på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt.

Som leverantör av AI-datalösningar är Shaip en expert på att hjälpa dig starta de mest komplexa AI-projekten. Om det finns luckor fyller vi dessa genom partnerskap med främsta teknikorganisationer över hela världen. Detta ger Shaip den fullständiga möjligheten att hjälpa ditt team att framgångsrikt distribuera de mest utmanande AI-projekten.

Våra partners är experter inom sina respektive teknologikategorier. Lägg till detta det faktum att de tar med sig en djup förståelse för AI, strukturerad data och molnlösningar. Detta är partnerskap som bygger på en historia av framgångsrikt arbete med AI-projekt som uppnår lägre kostnader samtidigt som risken minskas. I slutändan startar du snabbare och med resultat som uppnår dina exakta AI-affärsmål.

En leverantör av en av de mest flexibla och säkra molndatormiljöerna som finns idag. AWS ger en extremt skalbar, mycket pålitlig plattform som gör det möjligt för kunder att distribuera applikationer och data snabbt och säkert.

Vi använder Amazon EC2 och använder Amazon RDS för applikationsdatabaser.

Shaip är en underbehandlare av Google Cloud Platform för datamärkningstjänster.

Avidentifieringskrav för startups inkuberas med denna pålitliga partner.

Detta är ett samarbetspartnerskap för forskningsprojekt inom det specialiserade området hälsoinformatik.

Vårt forskningslaboratorium är inrättat för Health Informatics som är inriktat på att utveckla produkter för hälso- och sjukvård och bidrar till forskning med betydande medicinska resultat.

Berätta hur vi kan hjälpa till med ditt nästa AI-initiativ.