Shaip Generativ AI-plattform

Se till att din generativa AI är ansvarsfull och säker
End-to-end-lösningar för din

LLM Development Lifecycle

Datagenerering

Högkvalitativ, mångsidig och etisk data för varje skede av din utvecklingslivscykel: utbildning, utvärdering, finjustering och testning.

Experimenterande

Experimentera med olika uppmaningar och modeller, välj det bästa baserat på utvärderingsmått.

Utvärdering

Utvärdera hela din pipeline med en hybrid av automatiserad och mänsklig bedömning över expansiva utvärderingsmått för olika användningsfall.

observerbarhet

Observera dina generativa AI-system i realtidsproduktion, upptäck proaktivt kvalitets- och säkerhetsproblem samtidigt som du driver rotorsaksanalys.

Användningsfall för generativ AI

Varför välja Shaip?

End-to-End-lösningar

Omfattande täckning av alla stadier av Gen AI-livscykeln, vilket säkerställer ansvar och säkerhet från etisk datakurering till experiment, utvärdering och övervakning.

Hybrid arbetsflöden

Skalbar datagenerering, experimentering och utvärdering genom en blandning av automatiserade och mänskliga processer, som utnyttjar små och medelstora företag för att hantera specialfall.

Enterprise-Grade Plattform

Robust testning och övervakning av AI-applikationer, utplacerbara i molnet eller på plats. Integreras sömlöst med befintliga arbetsflöden.